Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

ZÓNY
O zónách Tisk. zprávy Média o zónách

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


536


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Nová průmyslová zóna v Podkrušnohoří! Tentokrát u Knínic
Obří areál u Žďárku na Ústecku dostal poslední výjimku z ochrany druhů (MFDnes)
Ústecký kraj posvětil stavbu logistického centra u Žďárku (Deník)
Obří haly u Žďárku jsou zpět! (Deník)
Obří haly ve Žďárku? CPI je může kdykoli postavit, má certifikát (Deník)
Centru u Žďárku (ne)odzvonilo (Deník)
V Knínicích připravují žalobu (Deník)
K poškození půdy u Žďárku už by nemělo dojít (Deník)
Společnost CPI prohrála další bitvu o Žďárek (Deník)
Kvůli ničení přírody hrozí policejní vyšetřování (Deník)
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


ZÓNY > Tisk. zprávy > Další úspěch Přátel přírody: Půda u Žďárku opět zemědělská
26.2.2010

Další úspěch Přátel přírody:

MŽP zrušilo vynětí pozemků CPI ze ZPF!


Důvodů, proč nemůže CPI začít stavět své obří logistické centrum u Žďárku, přibývá. Na základě podnětu Přátel přírody zrušil 11. 2. t. r. ministr ŽP souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Má-li jakýkoli investor záměr stavět na „zelené louce“, která je součástí ZPF, musí nejprve získat souhlasné stanovisko MŽP s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Tímto stanoviskem je podmíněno vydání územního rozhodnutí.

„Když jsme se seznámili se souhlasným stanoviskem s vynětím zemědělské půdy u Žďárku ze ZPF, nestačili jsme se divit,“ vzpomíná Marian Páleník ze sdružení Přátelé přírody.

Zákon o ochraně ZPF (č. 334 t r. 1992) totiž obsahuje ustanovení (§ 4 zákona), podle nějž je nutno pro nezemědělské účely použít především nezemědělskou půdu. Tzn. zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků mimo toto území apod. Při vydání souhlasného stanoviska dotyčný pracovník MŽP zcela zjevně podle tohoto ustanovení nepostupoval. Navíc, i když má logistické centrum zabírat plochu 40 hektarů, ze ZPF odejmul více než 53 hektarů.

Přátelé přírody proto podali na MŽP podnět k zahájení přezkumného řízení, v němž upozornili na nezákonnost tohoto rozhodnutí. Ministr ŽP podnět Přátel přírody předložil k posouzení tzv. rozkladové komisi. Na základě jejího návrhu pak dospěl k závěru, že podnět je důvodný a dále, že souhlasné stanovisko MŽP z května 2008 je skutečně nezákonné, jak namítali Přátelé přírody.

Ministr ŽP ve svém rozhodnutí uvádí „Jak vyplývá z odůvodnění předmětného souhlasu (o vynětí ze ZPF - pozn. PP), v dané věci došlo k odejmutí půdy o výměře více než 53 ha ze ZPF v místě dosud nenarušeném stavební a průmyslovou činností, což je z hlediska zákona (334/1992) zcela nepřijatelné“.

Proti rozhodnutí se může investor odvolat, a to přímo k ministrovi ŽP. Nabude-li rozhodnutí právní moci, nebude moci zemědělskou půdu u Žďárku využívat k jiným než zemědělským účelům, především jako pastviny. Jakákoli výstavba by zde tedy nebyla možná.

„Titíž lidé z vedení CPI, kteří v květnu 2008 dosáhli vynětí zemědělské půdy u Žďárku ze ZPF, nechali v květnu 2009 tuto půdu zorat. Tím dali najevo, že si přejí, aby byla opět zemědělskou. Vyšli jsme jim v tom vstříc,“ uzavírá Páleník.

Přátele přírody, o.p.s., Ústí nad Labem 26. 2. 2010Foto: D. Waldsteinová
Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign