Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

PETICE
Proti kanálu DOL
• Text petice • Podepsali
Divoká řeka místo jezů!
• Text petice • Podepsali
STOP plošné devastaci volné krajiny Ústeckého kraje!
• Text petice • Podepsali
Zastavme přípravu jezů na Labi, zrušme ŘVC
• Text petice • Podepsali
NE JEZŮM NA LABI
• Text petice • Podepsali
Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Knínice, Žďárek a Petrovice
• Text petice • Podepsali
Stop prachu z Čížkovic, stop pálení ostravských kalů
• Text petice • Podepsali
Za zlepšení plavebních podmínek bez výstavby plavebních stupňů
• Text petice • Podepsali

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


539


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


PETICE
Poslední aktualizace : 6.1.2019
Petice uzavřena dne : 7.1.2022

Proti kanálu DOLVláda ČR - prostřednictvím jejího předsedy Ing. Andreje Babiše

Vážený pane premiére, vážení pánové ministři, vážené paní ministryně,

žádám Vás, abyste odmítli požadavek vodohospodářské a stavební lobby na poskytnutí stovek miliard korun ze státního rozpočtu na výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (kanálu DOL).

Pokud byste schválili stavbu kanálu DOL, dali byste malé skupince projektantů a stavbařů bianko šek na utrácení státních prostředků de facto bez finančního a časového limitu. Nejde o přehnané tvrzení, což lze doložit skutečností, že přes útratu několika set miliónů korun na přípravu vodního díla Děčín nemá resort dopravy po 25 letech hotovu ještě ani dokumentaci EIA. V polovině 90. let obelhávali tehdejší vládu sliby, že vodní dílo bude postaveno do r. 1998. Spoléhali na to, že nové vlády nebudou úředníky odpovědné za toto mrhání státními prostředky volat k odpovědnosti.

Rozhodování o investičně nesmírně nákladném kanálu DOL může přijít na řadu, až budeme mít dokončenu síť dálnic (desítky let zpoždění) a vysokorychlostních tratí (stále jen ve fázi úvah, zatímco v Japonsku funguje přes 50 let a loni nás předstihlo dokonce už i Maroko).

Naše krajina ztrácí schopnost zadržovat vodu, takže nás stále více ohrožuje sucho. Zadržovat vodu potřebujeme, ovšem nikoli stavbou stovek vodních děl, nýbrž změnou hospodaření zejména v lesích a v zemědělství!
Stát by měl brzdit přeměnu volné krajiny na průmyslové a skladové areály apod. Krušné hory si zaslouží být vyhlášeny Národním parkem mj. proto, aby byla chráněna jejich rašeliniště. Současný trend je ovšem bohužel opačný.

Věřím, že kanál DOL odmítnete a zasadíte se o to, aby se zvýšila schopnost české krajiny zadržovat vodu, a to bez stavby vodních děl, která by situaci nepomohla, příp. ji ještě zhoršila.

Předem Vám za to děkuji.


Na vědomí: Přátelé přírody, o. p. sPetice byla uzavřena dne 7.1.2022, celkem podepsalo 996 občanů.
(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign