Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

O NÁS
Základní údaje a kontakty Správní a dozorčí rada Čestní členové Podporují nás Ředitel společnosti Motto Historie Výroční zprávy Úspěchy Kdo nejsme Zakládající členové o.p.s.

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


619
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


84
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


22


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Odmítáme jez na Labi i peníze od investorů (Deník)
Povolení pro parkoviště v ústeckých Městských sadech zrušeno
Nebrzdíme pokrok
Eko-teroristé
Deník Litoměřicka: Přátelé přírody jsou čistí (14. 9. 2006)
MF Dnes: Policie už nevyšetřuje Přátele přírody (25. 8. 2006)
Ctirad Oráč
Výroční zprávy
Čestní členové
David Matásek
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


O NÁS > Historie > MF Dnes: Policie už nevyšetřuje Přátele přírody (25. 8. 2006)
25.8.2006

Policie už nevyšetřuje Přátele přírody

ÚSTÍ NAD LABEM

UDÁLOSTI

Policie odložila případ údajného tunelování ekologické organizace Přátelé přírody. Před třemi roky obvinil tuto organizaci její bývalý člen Karel Plechač, který tvrdil, že čelní představitelé Přátel přírody používají sponzorské dary k vlastní propagaci. „Policie sice případ po měsíci odložila, pan Plechač ale podal odvolání. Policie si tedy vyžádala naše účetní knihy, ze kterých vyplynulo, že k žádnému podvodnému jednání nedošlo,“ uvedl Marian Páleník, předseda Přátel přírody.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Čechy

Autor: (vlm)

Doplňující poznámky PP:

Proti usnesení Policie nelze podat odvolání. Pan Plechač si stěžoval na Policii Státnímu zastupitelství. Podle našich informací byla část stížnosti zamítnuta. Dále bylo Policii uloženo, aby doplnila své usnesení (jímž šetření ukončila již v prosinci 2003). Dalším šetřením Policie došla k závěru, že (citujeme) "ani doplněným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti, jež by nasvědčovaly a odůvodňovaly závěr o spáchání trestného činu..." a "proto bylo šetření skončeno".
Během šetření také nebylo proti nikomu vzneseno obvinění. Trestní oznámení nebylo podáno na konkrétní osobu - předseda sdružení byl na Policii předvolán pouze jako svědek.

Dva příklady z trestního oznámení:
1. Pan Plechač žádal, aby Policie zjistila, zda se předseda Přátel přírody nedopustil trestného činu tím, že - jak se on (Karel Plechač) domnívá - zpronevěřil dar D. Fikera (r. 1997, dva tisíce korun) a výtěžek sbírky německých kolegů (r. 2000, tisíc marek). Předseda Přátel přírody Policii předložil důkazy o tom, že jak dar D. Fikera, tak německá sbírka byly řádně vloženy na bankovní účet Přátel přírody a zúčtovány. (Stejně jako všechny ostatní dary.) Tyto doklady jsou a vždy byly veřejně k dispozici. Pan Plechač přitom se svým podezřením 6 let nikoho neseznámil. (Kdyby tak učinil, byly by mu předloženy důkazy tato podezření vyvracející.) Jelikož lze většinu účetních dokladů zkartovat po 5 letech, mohl být v době podání trestního oznámení důkaz o vložení daru p. Fikera zkartován a stála by tvrzení proti tvrzení. Svého p. Plechač dosáhl: Pan Fiker přestal Přátele přírody podporovat.
2. Panu Plechačovi se zdálo podezřelé, že jsou ve výroční zprávě za rok 1997 u dvou kapitol rozpočtu stejné výdaje a žádal Policii, aby zjistila, zda nejde o tutéž položku 2x vykázanou. Ve skutečnosti prostě dosáhly součty dvou hromádek paragonů shodou okolností stejné výše. Kdyby nešlo o trestní oznámení, bylo by takové podezření spíše úsměvné.

Jak trestní oznámení tak usnesení Policie jsou pro vážnější zájemce uloženy v archivu Přátel přírody.

Přátelé přírody učinili závěr, že motivem podání trestního oznámení byla snaha poškodit ze msty dobré jméno Přátel přírody. Dokládá to také následný vývoj, kdy bylo trestní oznámení aktivně medializováno. (Jak v jednom ze svých dopisů sám napsal, mj. navštěvoval p. Plechač redakci Ústeckého deníku a dožadoval se, aby o věci vyšly další články.) Šlo mu o to vytvořit dojem "jsou tak podezřelí, že je dokonce vyšetřuje Policie!" (Ovšem zamlčel, že vyšetřování probíhá výhradně z jeho iniciativy.)

Předseda Přátel přírody k věci prohlašuje, že
1. Ani jedno obvinění není pravdivé a celé trestní oznámení je snůškou větších či menších nesmyslů, příp. ničím nepodložených nařčení. (Viz dva příklady výše.)

2. Předseda Přátel přírody (před svědky) opakovaně nabízel odpůrcům nahlédnutí do účetnictví k rozptýlení případných podezření. Ti to však odmítli a místo toho vedeni p. Plechačem podali trestní oznámení. Lživé je jejich pozdější tvrzení, že jim bylo členství ve sdružení ukončeno po té, co žádali revizi hospodaření. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak. (Nejprve ukončení členství, pak trestní oznámení.)
Jak šly události:
7. 2. 2003 odmítli Přátelé přírody projednávat další kritiku p. Plechače. Ten na to prohlásil "sejdeme se u soudu" a odešel.
23. 2. 2003 se správní rada zabývala neurčitými a zprostředkovanými zvěstmi o tom, že p. Plechač skutečně chystá žalobu, trestní oznámení a články do novin.
Marian Páleník na této správní radě (ne poprvé a ne naposled) sdělil, že má-li někdo jakékoli pochybnosti o hospodaření, může libovolně dlouho procházet účetnicví Přátel přírody a prověřovat, co uzná za vhodné. (Přítomni tomuto prohlášení byli Jana Čechová, Libor Brož, Zdeněk Zikmund, Lidmila Pavlovská a Karel Pavlovský.)
Správní rada se usnesla, že bude svolána valná hromada, jíž správní rada navrhne ukončení členství p. Plechačovi - pro rozvracení a pomlouvání organizace. Z jeho kroků vyplývalo, že se s ním Přátelé přírody skutečně sejdou u soudu. V tuto chvíli absolutně nebylo jasné, co konkrétně má být předmětem žaloby!
Po té v dubnu 2003 - v přípravě na "vylučovací" valnou hromadu a také na blížící se soud - prověřil předseda Přátel přírody, kdo skutečně je a kdo není členem sdružení a kdo (ne)má hlasovací právo na valné hromadě. Při prověrce přihlášek zjistil, že p. Plechač přišel pro pasivitu o členství již v r. 2001 a od té doby nepodal novou přihlášku. De jure tedy nebyl členem sdružení a nebylo tudíž ani možno hlasovat o ukončení jeho členství.
Každému, u koho prověrkou zjistil, že členem sdružení de jure není, zaslal předseda Přátel přírody omluvný dopis s nabídkou podat přihlášku, bez níž podle stanov členství nemůže vzniknout.
Část oslovených tuto přihlášku skutečně podala a členy sdružení se stala.
Část nereagovala a někteří p. Plechačovi 23. 5. 2003 podepsali trestní oznámení.
Ani v tuto chvíli - v květnu 2003 - nikdo revizi hospodaření nepožadoval a už vůbec nebylo členům sdružení sděleno, čeho konkrétně se mají vlastně "podezření" týkat.
To se Marian Páleník dozvěděl až v říjnu 2003 při četbě trestního oznámení na Policii. (Kam byl pozván jako svědek - obvinění nikdy nebylo vzneseno.)
V té době už však o věci p. Plechač psal (opět neurčitě) do novin.
Ani tehdy však neobdržel Marian Páleník nic, co by připomínalo - ať už oficální nebo neoficální - žádost o revizi hospodaření. (A nestalo se tak dodnes.)

3. Každému, kdo si přečte trestní oznámení, musí být jasné, že cílem nebylo cokoli objasnit, nýbrž poškodit dobré jméno Přátel přírody a jejího předsedy.

4. Čest předsedy Přátel přírody, který si zakládal a zakládá na "skautské" poctivosti a čestnosti, byla hrubým způsobem dotčena celou řadou zcela smyšlených a ničím nepodložených nařčení, aniž by k tomu předseda Přátel přírody dal důvod či záminku.

5. Vždy, když Přátelé přírody vyvrátili jedno nařčení, objevilo se vzápětí další. Tento "seriál" byl takřka nekonečný. (Mj. byl předseda Přátel přírody obviněn i z toho, že aby mohl kandidovat ve volbách r. 2002, přestal bránit výstavbě jezů na Labi! Ve skutečnosti Marian Páleník naopak před svou kandidaturou sdružení, které jej nominovalo, na svůj postoj k jezům výslovně upozornil, stejně jako na to, že v případě zvolení bude i takto hlasovat v zastupitelstvu; na to mu bylo lídrem sdružení řečeno, že to je právě jeden z důvodů jeho nominace!) Verzí, proč byli Přátelé přírody takto napadeni, se nabízí několik.

6. Škody, které tyto osoby Přátelům přírody způsobily, již přesáhly jeden milión korun. Tito lidé psali pomlouvačné dopisy nejen do médií, ale také nadacím, sponzorům, čestným členům a některým dárcům. Všechny "varovali" před spoluprací s někým tak podezřelým, jako je předseda Přátel přírody. Přitom jako nejsilnější "argument" používali právě šetření Policií. (Neuváděli již však, že jsou to oni sami, kdo Policii po řadu měsíců dodává další a další "podněty" dále protahující šetření.)

7. Mezi čtyřma očima se někteří z nich netajili tím, že domluveným cílem je "odstranit Páleníka" a "zlikvidovat Přátele přírody" (Rozuměj: Když jim Páleník neumožnil ovládnout Přátele přírody.)

8. V internetové diskusi s výše uvedenými osobami se jim Marian Páleník omluvil (a činí tak za své neuvážené reakce nyní znovu) a vyzval je k omluvě. Není mu známo, že by tak kdokoli z nich učinil.

Na základě těchto skutečností navrhne - k očištění dobrého jména Přátel přírody - Marian Páleník na nejbližším zasedání správní rady Přátel přírody návrh, aby byly osoby, které o Přátelích přírody šířily pomluvy a aktivně usilovaly o jejich újmu (zasíláním dopisů nadacím, sponzorům apod.), vyzvány k veřejné omluvě a úhradě části nákladů a ušlého zisku ve výši 1,2 miliónu korun. V případě, že by nedošlo k mimosoudnímu vyrovnání, byla by na ně podána soudní žaloba.

Protože Přátelé přírody zjistili, že nejsou první obětí některých těchto osob, oznamují proto případným dalším obětem, že trestní oznámení na ně podepsali:
Karel Plechač (majitel CK World Trek, Ústí nad Labem)
Svatava Plechačová (soudní překladatelka, majitelka firmy Germa, Ústí nad Labem)
Lidmila Pavlovská (důchodkyně, Černošice), o Přátelích přírody se dozvěděla r. 2002
Karel Pavlovský (progamátor, Černošice), o Přátelích přírody se dozvěděl r. 2002
Miloš Malec (programátor, Mladá)
Vlastimil Vedral (pracovník Magistrátu města, Ústí nad Labem)
Jiří Rous (majitel firmy PIREO, Teplice)
Martina Šimůnská (zaměstnankyně firmy PIREO, Teplice), členkou Přátel přírody není od r. 2000
Jaroslav Suchý (pracovník MŽP, Teplice), členem Přátel přírody není od r. 1999
Jiří Šedivý (referent testování a analýzy, Ústí nad Labem), členem Přátel přírody není od r. 1999
Eliška Stoklasová (OHS, Liberec), členkou Přátel přírody není od r. 1998
Roman Klecker (student, hnutí DUHA, Ústí nad Labem)

Svatava Plechačová, Vlastimil Vedral (oba opakovaně) a Jiří Šedivý kandidují do zastupitelstva.
V r. 2003 byl Karel Plechač místopředsedou "konkurenčního" Sdružení pro přírodu, členy tohoto sdružení byli Svatava Plechačová, Vlastimil Vedral, Jiří Rous, Roman Klecker (všichni členy rady sdružení) a Miloš Malec a příznivci zřejmě i manželé Pavlovští.
V r. 2003 dosáhly příjmy Sdružení pro přírodu výše 30.000 Kč, tedy 1% tehdejšího rozpočtu Přátel přírody.
Přátelé přírody na žádnou z výše uvedených osob ani na Sdružení pro přírodu nepodali (zatím) žádné trestní oznámení ani žalobu.

25. 8. 2006
Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2023 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign