Hluk se nezvýší, tvrdí zastánci truck centra

Přátelé přírody: nejde o hluk, ale o volnou krajinu!


Připomínky k obřímu centru u Petrovic už zaslalo na ministerstvo více než 225 občanů.


Téma kontroverzní výstavby servisního a logistického centra pro kamiony v Krásném Lese opět rezonovalo Petrovicemi. V restauraci U Radnice se v pondělí na veřejném projednávání sešly desítky lidí.

Problematická hluková studie

Několikahodinová diskuse se točila kolem procesu posuzování vlivu záměru truck centra na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. proces EIA). Někteří obyvatelé a zastupitelé upozorňovali hlavně na to, že s vybudováním kamiónového areálu se v okolí zvýší hluk.

„Dokumentace obecně bagatelizuje vliv uvažovaného záměru na přírodu, krajinu i na zdraví občanů. Problematická je také hluková studie," řekla zastupitelka Vendula Fremlová.

Připomínky k plánovanému vybudování obřího centra u dálnice D8 zaslalo na MŽP už více než 225 občanů, dále Česká společnost ornitologická, Česká společnost entomologická, Přátelé přírody a další.

Vadí jim například nevhodný výběr lokality, obrovská rozloha záměru, ale také údajně nedostatečně zpracovaná dokumentace záměru stavby včetně nekvalitní hlukové studie.

Zpracovatel nesouhlasí, investor nekomunikuje

S tím ale nesouhlasí zpracovatel posudku.

„Hluková studie je naprosto dostačující a vůči obytné zástavbě se prakticky ani nemusela zpracovávat. Byla řešena především ve vztahu k ptačí oblasti, respektive tetřívku obecnému. Jsou v ní i referenční body umístěné u obytné zástavby a výsledky jednoznačně potvrzují, že k nárůstu hluku nedochází," uvedl během jednání Václav Obluk, který ovšem připustil, že na základě zaslaných připomínek učiní některá doplnění.

„Veřejné projednání slouží zejména k zajištění připomínek od občanů a spolků, které ministerstvo následně vypořádá v rámci závazného stanoviska," sdělila mluvčí ministerstva pro životní prostředí (MŽP) Petra Roubíčková. Investor APB Plzeň se k situaci odmítl vyjádřit.

Autor: Kristián Šujan

Deník

Stanovisko Přátel přírody


Deník ho nezjišťoval, ačkoli jsme to byli právě my, kdo občany informoval o jejich možnosti podat připomínky.

Hluk je zde asi 1 % problému, v tom má investor asi pravdu. Uniká mi, proč tím paní Fremlová argumentuje. 90 % problému je vliv na krajinný ráz. Prostě něco takového do volné krajiny nepatří.
Kromě toho si logistické centrum nepřeje naprostá většina místních občanů. (Kromě starosty prakticky nikdo.)
Pracovní místa jsou další velká manipualce. Pokud někdo investuje, vždycky to vytvoří pracovní místa. My nejsme proti tomu, aby pan Březina někde, kde se to hodí (třeba u Plzně, odkud je) postavil x hal a zaměstnal tam třeba tisíc lidí!


Marian Páleník