Tzv. Truck centrum má být logistické centrum (nikoli jen parkoviště)
se 4 halami,
každou o ploše 110 × 80 m,
vysokými jako třípatrové domy (12 m).

Pod asfaltem a betonem má zmizet přes 9 ha volné krajiny.

Jen těžko lze vybrat hloupější místo pro podobný záměr.

Pohled na lokalitu.