Nebrzdíme pokrok


Přátelé přírody nemají nic proti pokroku, nechápou jej jako něco škodlivého a proto nemají žádný důvod jej - ať už záměrně, nebo nevědomě - brzdit.
Naopak jsme přesvědčeni, že pokrok brzdí ti, kteří by díky němu přišli o své bohatsví a / nebo moc.
Neshledáváme například nic pokrokového na dalším pálení fosilních paliv (patří do 19. a 20. století) ani na jaderné energetice (v principu jde o techniku 50. let 20. století).
Za pokrokové pokládáme nové technologie. Ti, kteří nesmírně bohatnou díky svému monopolu na těžbu uhlí a výrobu elektřiny, manipulují veřejnost a snaží se ji přesvědčit, že nahý císař je přece oblečený. Tyto monopoly jsou tou skutečnou společenskou reakcí, brzdící zavádění pokrokových technologií, šířící lži, polopravdy a manipulace (např. o globální klimatické změně, o obnovitelných zdrojích energie atd.).
Díky jejich monopolnímu postavení a cenovému diktátu jsou jejich zisky astronomické. Z nich si kupují (najímají) politiky a politické strany, úředníky a státní představitele, novináře a noviny, zákony, PR agentury specializované na vymývání mozků a manipulaci veřejností.
Jedna ze zdařilých manipulací je šíření lží o tom, že ochránci přírody brzdí pokrok. (Když poukazují na další korupci a devastaci.)

Takže shrňme:
Než učiníme závěr, že někdo brzdí pokrok, ujasněme si, v čem má onen pokrok vlastně spočívat. Zda nejde jen o virtuální pokrok - prázdný pojem.