Nové sídlo


V červenci a srpnu 2006 jsme přestěhovali kanceláře společnosti do nových prostor.

Za nové sídlo platíme stejný nájem, ačkoli disponujeme o 50% větší plochou než v předchozím sídle. (Dočasně platíme dokonce ještě méně, protože jedna místnost čeká na opravu.) Stejné by měly být i výdaje za vodu a elektřinu. Vyšší výdaje za vytápění (plyn) by měly být vyváženy především možností pořádat v novém sídle výstavy a akce v Galerii U bobra. První akcí bude vernisáž snímků L. Vogeltanze "Bobr" spojená s křtinami naší nové publikace Bobři na českém Labi a kalendáře Přátel přírody Bobr 2007 (23. září 2006). Dále máme v plánu provozovat v novém sídle Férový obchod (s výrobky Fair Trade).

Stěhování do nového sídla předem projednali a schválili členové správní rady o.p.s.

Jelikož se současně snížily i mé náklady na bydlení, navrhl jsem správní radě naší o.p.s. snížení mého (hrubého) platu o 3.000 Kč měsíčně. Díky schválení tohoto návrhu ušetří naše společnost ročně bezmála padesát tisíc korun (na osobních nákladech).

Opuštění starého sídla je současně i dvojím "hlasování nohama"
1. Centrum Ústí nad Labem je zamořováno Spolchemií a konec je v nedohlednu. Na tom nenachází nic znepokojivého ani vedení Spolku ani vedení města - oboje propojené prostřednictvím ODS. (Staré sídlo naší společnosti se nacházelo 800 metrů vzdušnou čarou od zdroje emisí rtutí Spolchemie a ke všemu přímo na návětrné straně.) Hodlá-li vedení města nečinně přihlížet dalšímu zamořování ovzduší a ohrožování zdraví obyvatel města, nezbývá než hlasovat nohama.
2. Podobně vedení města nejen že nepokládá rostoucí automobilový provoz v centru za problém, ale naopak dělá kroky k jeho podpoře (mj. masivní výstavbou nových parkovišť - často na úkor městské zeleně). Masarykova ulice, na níž naše společnost sídlila, je možná nejzatíženější ulicí města. Projevovalo se to hlukem a zejména vysokou prašností. Opět pokládáme za vhodné "hlasovat nohama".

Nicméně hlavním důvodem stěhování je výše uvedená možnost využívat za stejné peníze větší prostory.

Za nutné ale pokládám zdůraznit, že objekt nemáme pronajat zdaleka celý - suterén, garáže, dvůr a část přízemí využívá majitel domu pro své podnikání; chodbu a sociální zařízení v přízemí využíváme společně se zaměstnanci jeho firmy. Pronajatu máme jen cca polovinu 1. patra - druhou polovinu pronajímá majitel objetku jako ubytovnu.
Dočasně nemáme pronajatu ani místnost s budoucím Férovým obchodem v přízemí. Naše náklady za pronájem se posledních šest let prakticky nezvyšují.

Marian Páleník, ředitel společnosti 10. 9. 2006