Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

Čestné členství Přátel přírody přijali postupně:


1996:
Jiří Dlask, výtvarník
Roderick Slavík, fotograf
Ing. Jaroslav Zahálka, CSc., někdejší děkan Fakulty ŽP UJEP (1996 až 1998)
Nevena Černohorská, někdejší ředitelka ČČK Ústí nad Labem

1997:
JUDr. Petra Buzková, někdejší politička
Jaroslav Foglar, spisovatel
ak. mal. Herbert Kisza, sochař a malíř
JUDr. Lubomír Voleník, někdejší prezident NKÚ
prof. Milan Knížák, někdejší ředitel NG
Vladimír Renčín, karikaturista

1998:
RNDr. Martin Bursík, ministr ŽP v r. 1998 a v l. 2006 až 2009

1999:
Jaroslav Svěcený, houslový virtuóz
Jitka Navrátilová, cembalistka

2005:
prof. PaedDr. Jiří David, CSc., pedagog
Eva Hauserová, spisovatelka a novinářka
prof. Erazim Kohák, profesor filozofie
prof. RNDr. Hana Librová, CSc., profesorka sociologie
David Matásek, herec
Martin Mejstřík, někdejší senátor
ak. arch. David Vávra, herec
Mgr. Neela Winkelmann - Heyrovská, Ph.D., odbornice v oblasti obnovitelné energie (vnučka nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského).

2006:
Ing. Pavel Gryndler, nositel Ceny Přátel přírody 2005
MVDr. Přemysl Rabas, nositel Ceny Přátel přírody 2003

2007:
Ing. Vladimír Buřt, nositel Ceny Přátel přírody 2006