Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

Podařilo se nám získat návrh dohody mezi CPI a obcí Libouchec


Předmětem dohody je výstavba logistického centra CPI Žďárek.

Za povšimnutí stojí především navrhovaný závazek obce (odd. III, odst. 1. na str. 2)
"Obec se zavazuje, že v průběhu veškerých správních řízení ohledně výstavby Centra (včetně zejména stavebního řízení) bezodkladně a bezúplatně udělí Investorovi svůj bezpodmínečný souhlas s výstavbou Centra..."

Na jednání zastupitelstva obce Libouchec 11. 7. 2016 při hlasování o uzavření této dohody hlasovali tito zastupitelé PRO
Dana Březinová (Alternativa),
Václav Budka (za KSČM),
Pavel Kodet (za KSČM),
Oldřich Süssmilch (Alternativa) a
Jiří Štěrba (za STAN).
Nepochybujeme, že pro by hlasoval i Vladimír Černil (Alternativa), který především tuto dohodu prosazoval, pokud by se jednání zastupitelstva mohl účastnit (byl omluven).

Přátelé přírody v zastupitelstvu obce hlasovali PROTI. Jmenovitě Martin Balog, Jiří Bolík a Martin Laníček; proti dohodě jsou rovněž Daniela Freigangová a Zdeněk Zikmund, kteří se z jednání omluvili. (Všech pět bylo zvoleno za Odpovědné občany)Návrh dohody jsme zveřejnili ZDE

Hlasování zastupitelů jsme zveřejnili ZDE

V Ústí nad Labem, 31. 8. 2016