Rozsáhlý průzkum Přátel přírody: 87% občanů Libouchce a Velkého Chvojna je proti zónám na zelené louce


639 ze 734 občanů by asfaltové plochy a plechové haly místo zeleně vadilyVe dnech 16. až 19. srpna 2008 provedli dobrovolníci Přátel přírody, o.p.s. velkou anketu ve Velkém Chvojně a v Libouchci. Pokládali občanům otázku: „Vadilo by vám, kdyby se louky poblíž vaší obce změnily na zóny s plechovými halami a parkovišti pro tisíce osobních a nákladních aut?“
Zaznamenali následující odpovědi:
81% by to vadilo hodně (592)
6% by to spíš vadilo (47)
3% by to spíš nevadilo (23)
7% by to vůbec nevadilo (50)
3% by záleželo na účelu stavby (22).

„I když jsme tušili, že si většina obyvatel žádné „zóny“ nepřeje, tak jednoznačným výsledkem jsme byli sami až zaskočeni,“ říká k tomu Marian Páleník, ředitel obecně prospěšné společnosti Přátelé přírody.

„Zatím máme výsledky šesti z osmi dvojic, které občany obcházely, ale myslím, že se konečná čísla nebudou významně lišit.“

Menší část průmyslové zóny Žďárek schválilo obecní zastupitelstvo Libouchce roku 1999. Větší část vznikla změnou Územního plánu Velkého Chvojna roku 2005. Podle vyjádření starosty obce p. Svobody se Územní plán změnil na základě žádosti majitele dotčených pozemků. (Sdělil to ve své odpovědi na dotaz jednoho z občanů při jednání zastupitelstva obce letos v červnu.)

Stavební úřad v Libouchci vydal 12. července 2008 územní rozhodnutí, proti němuž se odvolalo více než 30 účastníků – majitelů dotčených nemovitostí. O odvolání rozhodne Krajský úřad.

Zastupitelstvo Libouchce připravuje změnu svého Územního plánu, která by na komerční zónu změnila další louky poblíž Knínic. V rámci proběhlého zjišťovacího řízení požadovaly důkladnější posouzení vlivů záměru na životní prostředí desítky občanů. Je na Krajském úřadu, zda investorovi nařídí tzv. „velkou“ EIA (posouzení vlivů na ŽP), nebo dá další zóně zelenou.

„Ve své kampani za záchranu volné krajiny budeme pokračovat. Cítíme, že k tomu máme velmi silný mandát místních občanů. Naši kampaň podpořily také stovky přátel přírody z celé republiky,“ uzavírá Páleník.


    
Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.

V Ústí nad Labem, 20. 8. 2008