Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

SOUBORY KE STAŽENÍ
SOUBORY KE STAŽENÍ • Plavební stupeň (jez) Děčín • DOL / "Zemanův kanál" / vodní koridor Dunaj - Odra - Labe • Lodní doprava • CPI Park Žďárek a další "zóny" • Ing. J. Kubec, CSc. o Plavebním stupni Děčín v časopise Vodní hospodářství 2018-03 • Moderní říční lodě - nízoponorová Futura Carrier • Truck centrum Krásný Les • Cenné labské ekosystémy • PUBLIKACE • Kácení alejí • LOĎ FLABI • VÝROČNÍ ZPRÁVY • AUDITY • ČASOPIS ALTERNATIVY • Územní ekologické limity těžby v SHP • Pro členy • Usnesení správní rady Přátel přírody • Zprávy a zápisy dozorčí rady Přátel přírody • Logo Přátel přírody na web • Videa ke stažení • D8 • Průzkum veřejného mínění

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


579
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


77
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


14


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


SOUBORY KE STAŽENÍ > LOĎ FLABI

LOĎ FLABI


Nízkoponorová loď Flabi Autor: RSW
Popis: "Nízkoponorová" loď Flabi uveze při ponoru 140 cm až o 96% více nákladu než stávající lodě na Labi. Naložená dvěma vrstvami kontejnerů má ponor asi 115 cm a nepotřebuje tudíž stavbu jezů. (1,8 MB; PDF)

"Nízkoponorová" loď Flabi Autor: RSW
Popis: "Nízkoponorová" loď Flabi uveze při ponoru 140 cm až o 96% více nákladu než stávající lodě na Labi. Naložená kontejnery má ponor asi 115 cm a nepotřebuje tudíž stavbu jezů. (590 kB; jpg)

(C) 2006 - 2020 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign