Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

SOUBORY KE STAŽENÍ
SOUBORY KE STAŽENÍ • CPI Park Žďárek a další "zóny" • Plavební stupeň (jez) Děčín • Moderní říční lodě - nízoponorová Futura Carrier • Truck centrum Krásný Les • Cenné labské ekosystémy • PUBLIKACE • Kácení alejí • Lodní doprava • LOĎ FLABI • VÝROČNÍ ZPRÁVY • AUDITY • ČASOPIS ALTERNATIVY • Územní ekologické limity těžby v SHP • Pro členy • Usnesení správní rady Přátel přírody • Zprávy a zápisy dozorčí rady Přátel přírody • Logo Přátel přírody na web • Videa ke stažení • D8 • Průzkum veřejného mínění
Ještě před výběrem trasy D8 provedlo ŘSD v Českém středohoří (z našich daní) geologický průzkum. Po zahájení výstavby pak byli státní zaměstnanci z ŘSD údajně překvapeni
1. "objevem" uhlí pod trasou,
2. sesuvem nad Prackovicemi,
3. ujížděním tělesa dálnice.
V roce 2005 řada politiků (Kubera, Doubrava, Foldyna atd.) urputně brojila proti vedení D8 tunelem prý proto, že by se nestihl termín dokončení v r. 2008.

Byla trasa D8 zvolena přes sesuvné území a ložisko uhlí záměrně, aby stavební lobby mohla "nasávat" miliardy ze státního rozpočtu?


spíše ano


65
spíše ne


8


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


PŘÍBĚH PŘEDKA. Pouť k úsvitu života (Richard Dawkins) POSLEDNÍ 3 KS
555,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


SOUBORY KE STAŽENÍ > CPI Park Žďárek a další "zóny"

CPI Park Žďárek a další "zóny"


Souhlasné stanovisko EIA k zóně Truck centrum v Krušných horách (Krásný Les - Petrovice) (TC_EIA_souhl_MZP_Pestova_ANOfert.pdf) Autor: MŽP
Popis: 18. prosince 2017, krátce po jmenování nové vlády, vydal odbor vedený náměstkyní z ANO Berenikou Peštovou (dříve Agrofert) SOUHLASNÉ stanovisko k výstavbě tzv. Truck centra, které má ležet přímo na náhorní plošině Krušných hor, ačkoli se proti němu v procesu EIA vyslovilo více než 100 občanů.

Návrh dohody mezi CPI a obcí Libouchec o výstavbě logistického centra CPI Žďárek Autor: OZ
Popis: Za povšimnutí stojí navrhovaný závazek obce (odd. III, odst. 1.) "Obec se zavazuje, že v průběhu veškerých správních řízení ohledně výstavby [PP: logistického] Centra (včetně zejména stavebního řízení) bezodkladně a bezúplatně udělí Investorovi [PP: tj. CPI] svůj bezpodmínečný souhlas s výstavbou Centra..." Pro uzavření této dohody hlasovali na jednání zastupitelstva obce Libouchec 11. 7. 2016 tito zastupitelé obce: Mgr. Březinová (Alternativa), p. Budka (za KSČM), p. Kodet (za KSČM), p. Süssmilch (Alternativa) a Ing. Štěrba (za STAN). Nepochybujeme, že pro by hlasoval i p. Černil (Alternativa), který tuto dohodu především prosazuje, pokud by se jednání zastupitelstva mohl účastnit (byl omluven).

Rozhodnutí Krajského úřadu o povolení výjimek pro CPI park Žďárek (ZD_539_Rozhodnuti_III.pdf) Autor:
Popis: Proti tomuto rozhodnutí KÚ jsme 13. září 2016 podali odvolání. Viz http://prateleprirody.cz/clanek-388

Hlasování zastupitelů obce Libouchec o dohodě s CPI o výstavbě logistického centra v zóně Žďárek (Zapis_ZO_Libouchec_2016_07_11.pdf) Autor: OZ
Popis: Zápis z jednání zastupitelstva obce 11. 7. 2016. Na 4. straně v bodě 3.04. je rovněž jmenovité hlasování. P. Březinová a p. Süssmilch byli zvoleni za Alternativu pro občany, pánové Budka a Kodet za KSČM, pan Štřerba za STAN. Je všeobecně známo, že pro dohodu je ze všech nejvíce třetí zastupitel za Alternativu pan Černil. Proti dohodě je všech 5 zastupitelů zvolených za Odpovědné občany (s podporou Přátel přírody): pánové Balog, Bolík, Laníček a Zikmund a paní Freigangová.

Neplatnost certifikátu CPI Žďárek (2016_06_23_CPI_certifikat_SU.pdf) Autor: Libouchec
Popis: Rozhodnutí Stavebního úřadu Libouchec ze dne 23. 6. 2016 o neplatnosti tzv. certifikátu (de facto stavebního povolení) pro výstavbu logistického centra CPI Žďárek. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 15. 7. 2016. Certifikát byl vydán v listopadu 2008 a podle tohoto rozhodnutí pozbyl platnosti 1. 1. 2015.

NÁVRH dohody mezi CPI a obcí Libouchec (Dohoda_o_uprave_vzajemnych_vztahu_CPI.pdf) Autor: Libouchec
Popis: Toto je návrh dohody, kterou chtějí uzavřít CPI a obec Libouchec. Za 22 miliónů se má obec zavázat k souhlasu se stavbou. ačkoli stále platí rok staré usnesení zastupitelstva obce o ZRUŠENÍ průmyslové zóny CPI Žďárek. K VOLNÉMU ŠÍŘENÍ!

Vzor vyjádření k záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách DOCX (2015_10_TC_EIA_pro_verejne_projednani.docx) Autor: M. Páleník
Popis: Vzor vyjádření pro veřejné projednání dokumentace EIA a posudku záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách. Projednání se uskuteční 19. 10. 2015, proto je třeba vyjádření odeslat nejpozději v pátek 16. října. Vyjádření lze jakkoli doplnit nebo pozměnit.

Vzor vyjádření k záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách PDF (2015_10_TC_EIA_pro_verejne_projednani.pdf) Autor: M. Páleník
Popis: Vzor vyjádření pro veřejné projednání dokumentace EIA a posudku záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách. Projednání se uskuteční 19. 10. 2015, proto je třeba vyjádření odeslat nejpozději v pátek 16. října. ve fromátu PDF. Pro úpravy lze stáhnout tentýž dokument ve formátu DOCX (viz výše).

Vzor připomínek k záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách - PDF (2015_10_TC_EIA_strucna_verze.pdf) Autor: M. Páleník
Popis: Vzor připomínek k dokumentaci EIA záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách, které je třeba odeslat nejpozději 9. října 2015 doporučeně na MŽP. Připomínky lze samozřejmě před vytištěním jakkoli doplnit anebo upravit - připomínky ve formátu docx si můžete stáhnout o soubor níže.

Vzor připomínek k záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách DOCX (2015_10_TC_EIA_strucna_verze.docx) Autor: M. Páleník
Popis: Vzor připomínek k dokumentaci EIA záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách, které je třeba odeslat nejlépe do 9. října 2015 doporučeně na MŽP. Připomínky lze samozřejmě před vytištěním jakkoli doplnit anebo upravit.

Kasino Žďárek - Zamítnutí odvolání investora 2015-09 MŽP (2015_09_11_Kasino_Zdarek_vyjimky_MZP_zamitnuti_odvolani.pdf) Autor: MŽP
Popis: MŽP vydalo 11. září 2015 rozhodnutí (datované 4. 9. 2015), kterým zamítá odvolání investora Kasina Žďárek a POTVRZUJE neudělení výjimek (podle zákona o ochraně přírody). MŽP se přiklonilo k našemu názoru, nicméně hlavním problémem všech „zón“ je vliv na krajinný ráz, který odsouhlasuje magistrát města Ústí n. L. "jako na běžícím páse". Podle MmÚ je snad jakýkoli zásah do krajinného rázu „přípustný“. A tam, tj. na magistrátu, je pes zakopaný; výjimky jsou podružné.

Vyjádření k odvolání CPI - 27.06.2014 (Vyjadreni_PP_k_odvolani_CPI_2014_06_27_vyjimky_KU.pdf) Autor: PP
Popis: 27. 6. 2014 jsme na Krajský úřad ÚK podali vyjádřtení k odvolání CPI proti rozhodnutí KÚ ÚK, kterým byly CPI povoleny výjimky pro CPI park Žďárek.

Odvolání Přátel přírody proti povolení výjimek CPI 06.06.2014 (CPI_2014_06_06_vyjimky_KU_odvolani_PP.pdf) Autor: PP
Popis: Odvolání proti rozhodnutí KÚ ÚK, kterým byly povoleny výjimky pro CPI park Žďárek. (6. 6. 2014)

Chřástal polní na loukách CPI parku 2012-05 (CPI_chrastal_polni_2012.mp3) Autor: P. Voráč
Popis: Na louky u Žďárku, kde hodlá CPI vystavět své obří logistické centrum a které byly v roce 2008 rozorány a "pomočůvkovány", se na jaře 2012 vrátil silně ohrožený chřástal polní. Jeho hlas si můžete poslechnout na souboru. (Záznam pořídil Přemysl Voráč.) Neotevře-li se vám soubor, klikněte na text "Chřástal polní na loukách CPI parku 2012-05" pravou myší a v nabídce zvolte "Uložit jako"; soubor snadno otevřete, pokud si zapamatujete, kam jste jej uložili (doporučujeme na Plochu).

Petice Za zachování volné krajiny (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Žďárek, Knínice a Petrovice (Petice_lic.pdf) Autor: PP
Popis: Petiční arch ke stažení a tisku - přední strana (90 kB, PDF)

Zadní strana petice Za zachování volné krajiny (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Žďárek, Knínice a Petrovice (Zadni_strana_Petice_volna_krajina_podkrusnohori.pdf) Autor: PP
Popis: Petiční arch ke stažení a tisku - zadní strana. (0,8 MB; PDF)

Stanovisko Stavebního úřadu Libouchec k odvolání proti ÚR CPI Žďárek (Stanovisko_SU_k_odvolani_2008_08_18.pdf) Autor:
Popis: Stanovisko Stavebního úřadu Libouchec k odvolání proti územnímu rozhodnutí (logistické centrum CPI Žďárek. (584 kB)

Infoleták o zónách na Libouchecku (2008_07_letak_zony_Zdarek.pdf) Autor: PP
Popis: Leták vydaný o.p.s. Přátelé přírody v červenci 2008.

Obchodní centrum Knínice - oznámení záměru (2008_07_Kninice_ULK475__oznameni.pdf) Autor: CENIA
Popis: 24. 7. 2008 bylo zahájeno zjišťovací řízení na tzv. Obchodní centrum Knínice - 9 hektarů plechu a asfaltu místo současné louky. Parkoviště pro 1.950 automobilů. Vyjádření je možné do 11. 8. 2008.

Obchodní centrum Knínice - informace o možnosti podání připomínek (2008-07 Obchodni centrum Kninice ULK475__infoznam.pdf) Autor: CENIA
Popis: 24. 7. 2008 bylo zahájeno zjišťovací řízení na tzv. Obchodní centrum Knínice. Připomínky je možné podat nejpozději 11. 8. 2008.

Přílohy územního rozhodnutí na (CPI) Park Žďárek z 11. 7. 2008 (Uzemni_rozhodnut_Zdarek_prilohy.zip) Autor: Stavební úřad Libouchec
Popis: 11. 7. 2008 vydal Stavební úřad v Libouchci souhlasné územní rozhodnutí pro (CPI) Park Žďárek. 14. 7. 2008 bylo územní rozhodnutí umístěno na internetové stránky obce. Odvolání je možné do 10. 8. 2008. Účastníkem řízení jsou všichni majitelé nemovitostí dotčených záměrem. Zde si můžete stáhnout přílohy rozhodnutí - grafické znázornění záměru. (0,9 MB ZIP)

Územní rozhodnutí na (CPI) Park Žďárek z 11. 7. 2008 (Uzemni_rozhodnuti_Zdarek.zip) Autor: Stavební úřad Libouchec
Popis: 11. 7. 2008 vydal Stavební úřad v Libouchci souhlasné územní rozhodnutí pro (CPI) Park Žďárek. 14. 7. 2008 bylo územní rozhodnutí umístěno na internetové stránky obce. Odvolání je možné do 10. 8. 2008. Účastníkem řízení jsou všichni majitelé nemovitostí dotčených záměrem. (3,9 MB ZIP)

(C) 2006 - 2018 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign