Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

JEZY
Plavební stupeň Děčín Příběh Labe Lži a demagogie o jezech Osoby a obsazení Koupání v Labi Média o jezech

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


590
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


81
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


18


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Mýtus zvaný AGN
Splavnění Labe? Lež jako věž
Civilizovaní lidé v rezervacích nestavějí (Deník)
Známe příjmy ředitele ŘVC a jeho zástupce. Za co si je platíme?
Lídři trousili moudra o splavňování splavněného Labe
Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín potřetí vrácena
Přátelé přírody: Jez netřeba, stačí nové lodě (Deník)
Příprava VD Přelouč se vrací o 20 let zpátky
Chcete dostávat 10 let 10 miliónů denně? Prosaďte jezy na Labi
Proč rezignoval posudkář Bajer?
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


JEZY > Lži a demagogie o jezech > komentář zprávy ČTK
1.11.2005

ČTK přebírá dezinformace ministra dopravy


11. listopadu 2005 vydala ČTK zprávu

"Šimonovský: Jez na Labi se začne stavět v roce 2007 za peníze EU"

z tiskové konference Milana Šimonovského v Ústí nad Labem.

Zatímco dříve bývalo zvykem dát prostor také druhé straně, dnes se vrací praxe citování "státních činitelů" s okrajovou poznámkou "ekologové jsou proti". Je to pokus o vymývání mozků a je smutné, že na tom asistuje také Česká tisková kanclelář.
A to pomíjíme skutečnost, že turné ministra dopravy po krajích ČR, kde všude slibuje všechno, je zjevný začátek jeho předvolební kampaně.

Dále si můžete přečíst "agenturní" zprávu s vepsanými poznámkami a komentářem. Bohužel prakticky každá věta je na polemiku.

ČTK: "Jez na Labi v Děčíně se má začít stavět v roce 2007."
PP: Termín je nereálný. Dokumentace EIA má být hotova až na podzim r. 2006 a teprve pak bude dána k připomínkám veřejnosti a posouzení. Pokud by záměr získal souhlasné stanovisko (lze čekat nejdříve na jaře 2007, reálně spíše později), pak bude investor žádat o výjimku. Získá-li ji (léto 2007), požádá o územní povolení. Pokud by vše šlo jako po másle, získal by jej nejdříve na přelomu let 2007 a 2008. Teprve pak by začalo stavební řízení, které by mohlo skončit nejdříve v druhé polovině roku 2008 (reálně spíše později). Pokud by investor ve všech žádostech uspěl, začít stavět by mohl nejdříve v roce 2009. (Zkušenost s D8 však napovídá, že i to je optimistický odhad. Realističtější by bylo mluvit o letech 2010 až 2012.) To ovšem ministr dopravy velmi dobře ví a vypouštění zcela nereálných termínů lze proto hodnotit jako jasný nátlak na rezort ochrany přírody. Až se nereálné termíny nestihnou, budeme obviňováni ze "zdržování".

ČTK: "Celkem 85 procent nákladů na stavbu chce stát získat z Evropské unie, novinářům to dnes v Ústí nad Labem řekl ministr dopravy Milan Šimonovský."
PP: Jelikož jde o velmi kontroverzní stavbu v lokalitě, která měla být vyhlášena jako území soustavy NATURA 2000, lze o získání prostředků z EU velmi silně pochybovat. Ministr musí vědět, že pravděpodobnost finanční podpory EU je mizivá, opět se však v předvolebním klání neváhá pouštět do demagogických výroků.

ČTK: "Ministerstva dopravy a životního prostředí se dohodla na stavbě pouze jednoho jezu na místo dvou plavebních stupňů."
PP: Toto tvrzení lze směle označit jako lživé. Dohodu mezi ministry mají Přátelé přírody k dispozici a výklad ministra dopravy prostě a jednoduše není pravdivý. (Dohodnuto bylo posouzení jednoho jezu v Prostředním Žlebu. Mezi posouzením a souhlasem je ovšem dalekosáhlý rozdíl.) Smutné je, že ministr ŽP Ambrozek nechá tyto lži svého stranického kolegy bez odezvy.

ČTK: "Rejdaři by jez mohli podle Šimonovského využívat v roce 2009."
PP: To už se ministr dostává do roviny sci-fi. Tentýž jez chtělo ministerstvo dopravy ještě nedávno stavět 5 let. Pokud by investor získal všechna zákonná povolení, bylo by dokončení reálné v letech 2015 až 2020.

ČTK: "Evropská unie podporuje lodní dopravu, proto podle Šimonovského by neměl být problém se získáním peněz na stavbu."
PP: Viz výše. Jakmile je stavba v kolizi s ochranou přírody, klesá pravděpodobnost podpory ze strany EU k nule.

ČTK "Jeden jez ale nezaručí celoroční splavnost Labe. Šimonovský připustil, že by se měla v průběhu stavby bavit ministerstva i o vybudování druhého jezu u Ústí nad Labem."
PP: To lze pokládat za klíčový výrok. (Který odporuje s výrokem o pár vět zpátky.) Dohoda mezi ministry (ŽP a dopravy) totiž lze interpretovat tak, že když se ministerstvo dopravy zřekne požadavku na dva jezy, MŽP bude souhlasit s opětovným posouzením jezu Prostřední Žleb. (Přesné znění mají Přátelé k dispozici.)

ČTK: "Ředitelství vodních cest nyní předalo dokumentaci krajskému úřadu, který zahájil tento týden řízení k dopadům stavby na životního prostředí."
PP: Nikoli dokumentaci, ale záměr. Dokumentace EIA se teprve bude zpracovávat.

ČTK: "Podle Šimonovského se musí podklady shromažďovat dvě vegetační období, tedy ještě v příštím roce."
PP: Asi jediný výrok, s nímž lze jakž takž souhlasit.

ČTK: "V přístavu u budoucího jezu v Děčíně vzniká velké překladiště zboží. Podle jednatele firmy Česko-saské přístavy Jiřího Astera budou podnikatelé díky plavebnímu stupni moci využívat vodu alespoň před hranicemi s Německem."
PP: Zapomněl ovšem "cudně" dodat, že překládat se má mj. i na automobily. Výstavba jezu v Prostředním Žlebu by tedy objem silniční přepravy na Děčínsku s velkou pravděpodobností zvýšila!

ČTK: "Šimonovský připomněl, že do Děčína míří čínský investor, který chce stavět v loděnicích velká námořní plavidla."
PP: Stavět námořní plavidla v Děčíně by mohl jen úplný blázen. Čínský investor má v Děčíně stavět ŘÍČNÍ lodě. A ty jez vůbec nepotřebují. Za posledních 10 let bylo vypuštěno již tolik "omylů", že lze jen stěží věřit, že jde o náhodu. Spíš o přístup "drzé čelo, poplužní dvůr." (Za situace, kdy není oponentům v médiích dáván prostor, projde sebevětší lež.)

ČTK: "Labská vodní cesta má na území České republiky od státní hranice ve Hřensku po přístav ve Chvaleticích délku 211 kilometrů a v současné době je připravováno její prodloužení o 24 kilometrů do Pardubic. Splavnost úseku mezi státní hranicí a Ústím nad Labem je závislá na klimatických podmínkách.
Náklady na stavbu jednoho jezu jsou podle Šimonovského zhruba 3,5 miliardy korun.
Celoroční lodní doprava by podle Šimovského ulehčila silnicím v kraji."
PP: Vzhledem k překládání nákladů z lodí na nákladní automobily by výstavba jezu silnicím v kraji spíše přitížila, podobně jako čínská loděnice.

ČTK: "Jezy by měly umožnit, aby řeka byla splavná po celý rok pro lodě s ponorem 140 centimetrů."
PP: (Je zajímavé, že už se mluví o jezech, nikoli o jezu.) Zda by jezy zajistily ponor 140 cm po celý rok, je velmi sporné. Někteří odborníci na lodní dopravu se domnívají, že by zdaleka nešlo o celý rok.

ČTK: "O jezy na dolním toku Labe se vedou spory již více než deset let."
PP: Ano. 15 let je více než 10.

ČTK: "Proti jsou ekologové."
PP: To je veškerý prostor, kerý byl poskytnut protistraně. Na všechny naše námitky, návrhy, argumenty a alternativní návrhy tři slova. ČTK se vrací do dob Husáka.
Ani tato věta ovšem není zcela pravdivá. Proti jsou také ekonomové, politici, umělci, vědci, filozofové, ministři, architekti, senátoři, novináři, úřdedníci atd. atd. prostě občané. Naši petici proti jezům podepsalo během měsíce více než 17.000 signatářů.
A hlavně nejsme proti lodní dopravě, ani proti zlepšování plavebních podmínek na Labi. Jsme proti této variantě! Domníváme se, že téhož cíle lze dosáhnout levněji, rychleji a šetrněji k mimořádně cenné přírodě dolního Labe.Ta ovšem podle ministra (potažmo ČTK) nehraje ve věci patrně žádnou roli, ač jde o meritum věci.

ČTK: "Ústavní soud (ÚS) v červenci rozhodl, že stavbu jezů na Labi nelze zákonem označit za veřejný zájem. Soud zrušil část zákona o vnitrozemské lodní dopravě, jež jezy takto označila, což mělo zjednodušit jejich výstavbu."
PP: Nelze označit jinak než jako demagogii. Nemělo to zjednodušit jejich výstavbu, ale obejít zákony i za cenu protiústavního ustanovení. Byl to příklad toho nejhoršího, co si lze v politice představit - přijetí ustanovení zákona na objednávku určitého investora.

Napsala Radka Fialová.
PP: Aby nedošlo k mýlce: Do ČTK dodáváme 10 let tiskové zprávy, paní Fialové nás osobně zná, má na nás jak el. adresu, tak číslo mobilního telefonu a velmi dobře ví, že jsme dlouhodobě proti navrhované variantě. To, že nám nedala žádný prostor, a převzala "i s chlupy" všechny (i lživé) výroky jedné strany, aniž by se dotázala na komentář a názor strany druhé, bylo její rozhodnutí, nikoli omyl či nedopatření. Motivy jejího rozhodnutí neznáme.
Praxe je taková, že když názor na jezy z našeho pohledu dodáme do ČTK my, většinou je na to nulová reakce.

Marian Páleník, Přátelé přírody, o. p. s.

Napsat ministru M. Šimonovskému můžete ZDE
(tj. na adrese http://www.simonovsky.cz/).

Napsat R. Fialové můžete na el. adresu: usti@mail.ctk.cz ( Radka Fialová )

Jak dopadla anketa, se můžete přesvědčit zde:
REFERENDUM

K vítězství zla stačí, když slušní lidé nebudou dělat nic. (E. Burke)

Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2021 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign