Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


492
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


70
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


12
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


7
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


8


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 151 - 160 z 168

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

Konference o jezech 19. 5. 2006

12.5.2006 V pátek 19. května 2006 se v Ústí nad Labem uskuteční konference "SPLAVNOST LABE", která by měla hledat odpovědi na otázky:
Pomůže projekt stavby jezů na Labi říční dopravě v ČR a zabrání se povodním?
Vytvoří se nová pracovní místa?
Nebo se naopak nezvratně zničí cenné přírodní lokality a ekonomicky se v ústeckém regionu nic nezmění?
A jak se na tento problém dívají němečtí odborníci?
Brzy zveřejnímě bližší informace - sledujte naše webové stránky!

Audit účetnictví za rok 2005

5.5.2006 Přátelé přírody, o. p. s. obdrželi Zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2005. Ve výroku auditora se uvádí: "Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladů a výnosů a finanční situace společnosti Přátelé přírody, o. p. s. k 31. 12. 2005 a výsledků hospodaření za rok 2005, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a příslušnými předpisy České republiky." Vvýrok auditora po naskenování zveřejníme v Souborech ke stažení (v pravém sloupci).

Aubrecht dvojitým ropákem

30.4.2006 Poslanec V. Aubrecht byl nejprve na shromáždění Přátel přírody (22. 4. 2006) zvolen severočeským ropákem, posléze se stal i ropákem celostátním. Aubrecht se netají svou nenávistí ke svým spoluobčanům snažícím se prosadit preferování ochrany přírody.
Pověstným se stal jím navržený paragraf (43 zák. 114/92), kterým byla kompetence udělovat výjimky ze zákona o ochraně přírody odebrána ministerstvu ŽP a přidělena zcela nesystémově vládě. Tento zjevně protiústavní postup se u nás uplatňuje již dva roky a byl přijat účelově kvůli prosazení jezů na Labi (stůj co stůj).

Samolepky "Nechci jezy na Labi" v prodeji

25.4.2006 Zapojit se do kampaně na záchranu ohrožené přírody dolního Labe můžete zakoupením nových samolepek "Nechci jezy na Labi" s unikátními snímky druhů ohrožených potenciální výstavbou vodních děl na Labi (bobr, vydra, volavka, ledňáček, drobnokvět).
Objednat si je můžete na www.PRATELEPRIRODY.com/shop (tlačítko "Podpořte nákupem" vpravo).

Podél Labe chce Krajský úřad 100 km hrází

17.4.2006 Podle článku v MF Dnes hodlá Kraj (nejspíš myšlena rada Ústeckého kraje) vybudovat podél Labe hráze od Roudnice po Hřensko. Rozlévání Labe mezi Roudnicí a Lovosicemi přitom zpomaluje povodňovou vlnu. Nebylo by racionálnější, k sousedům po proudu ohleduplnější a levnější ustoupit řece, nedovolit opětovné osídlení již 2x vytopených osad a postiženým přispět na výstavbu domů na kopci?
Libor Brož a Marian Páleník
Foto: L. Brož (v lepším rozlišení ve Fotogalerii "Ostatní")

Další bobr na Labi uhynul

12.4.2006 Minulý týden byl u Labe nalezen další mrtvý bobr. Patrně byl v noci přejet autem, resp. motoristou (bobr je přitom velký zhruba jako německý ovčák a patří mezi kriticky ohrožené druhy). Tento předpoklad by měla potvrdit (nebo vyvrátit) pitva.
Marian Páleník

Snímek kriticky ohroženého drobnokvětu pobřežního na virutální výstavě

12.4.2006 Virutální výstavu "Divoká a krásná" jsme obohatili o vzácný úlovek - snímek kriticky ohroženého drobnokvětu pobřežního (snímek laskavě poskytl P. Bauer, jemuž tímto děkujeme). Tlačítko "Virtuální výstava" naleznete v pravém sloupci.
Marian Páleník

Další nesmyslná přehrada

10.4.2006 Na www.stopprehrade.cz/ se můžete dozvědět více o snaze zabránit výstavbě další přehrady, která by zatopila jedno krásné údolí, a o tom, jak můžete i vy pomoci.
Marian Páleník

Virtutální volby

2.4.2006 Hlasujte již nyní! Mezi ankety (vpravo) jsme pro Vás zařadili novou - virtuální volby.

Zpracovává se audit

28.3.2006 V pondělí 27. 3. 2006 auditorská firma převzala podklady, na jejchž základě vypracuje audit. Jakmile budeme mít výrok auditora k dispozici, jeho naskenovanou podobou zveřejníme na svých stránkách (v rubrice Soubory ke stažení).
28. 3. 2006 Marian Páleník

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

(C) 2006 - 2019 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign